rang(lar) - color(s) - couleur(s)

  Ўзбек - O'zbek English français
  sarg'ich, och jigarrang beige "
  qahva rang
jigar rang
["coffee"] brown
dark brown
marron ["café"]
marron foncé
  qora black noir
  kul rang grey, gray gris
  oq white blanc
  sariq yellow jaune
  pushti pink rose
  olov rang orange "
  qizil red rouge
  to'q qizil,
binafsha/gunafsha rang
purple violet
  ko'k blue bleu
  yashil green vert


Ўзбек - O'zbek English français
och ... light ... ... clair
to'q ... dark ... ... foncé